Kriser är relativt ovanliga i Sverige, så när de väl inträffar får vi passa på att samla in den data vi kan. Dels har Jonas Landgren genomfört fältstudier hos räddningtjänsten, och dels studerar vi krisen på avstånd via sociala medier. Inom vår forskning i Crisis Response Lab har vi ett stort intresse för social medias roll vid kriser då det snabba tekniska och sociala utvecklingen har tvingar oss att omtolka hur kriser påverkar samhället. Och på sociala medier är det full fart, mängden publik data gällande #salabranden är relativt enorm. Med publik data menar vi inlägg, kommenterar, “gilla”-klick mm som har gjorts på Facebooks öppna sidor. Hittills under vecka 32 har följande mängden data genererats på Facebook:
2781 status-inlägg  där 2166 är skrivna, 505 är länkar, 105 är foton eller bilder och 5 är videoklipp.
Dessa inlägg har genererat 8502 kommentarer, 63396 delningar, och 197634 “likes”.

Bild från Länsstyrelsen i Västmanland från branden
Bild från Länsstyrelsen i Västmanland från branden

Detta är data som vi har kunnat observera, men självklart finns det många gånger mer data i de privata/personliga flödena. Datan speglar både grupper som har skapats specifikt för att koordinera privata insatser vid branden, men även myndigheters deltagande på sociala medier. Datan är ovärderlig när det gäller att förstå modern kriskommunikation då vi idag delar med oss så stora delar av våra tankar, reaktioner, reflektioner och lärdomar från vår vardag.

Data samlas även från Twitter, där har 4438 tweets om branden har filtrerats ut sedan måndag morgon.

En djupare analys av datan kommer att ske vid senare tillfälle när händelsen har ebbat ut och vi har en bättre bild av hur bland annat Facebook har använts. Listan av grupper och konton vi tittar närmare på uppdateras hela tiden och för närvarande ser den ut så här. (Säg gärna till om du känner till ett konto eller grupp som utgör en viktig del av Facebook-flödet gällande skogsbranden)

 • “Hjälp finnes (Skogsbranden)”
 • “Skogsbranden Västmanland”
 • “Skogsbrand Husrum Västmanland”
 • “Koordinerad Insats – Ludvika/Smedjebackens kommun”
 • “Hjälp finns i Håbo kommun (skogsbranden)”
 • “Länsstyrelsen i Västmanlands län”
 • “Krisinformation.se”
 • “Sala Kommun”
 • “Räddningstjänsten Sala-Heby”
 • “SOS-Alarm 112”
 • “Polisen Västmanland”
 • “Sveriges Radio P4 Västmanland”
Advertisement