New York Fire Department fick under natten gå ut med en uppmaning till invånarna i New York om att inte använda Twitter för att rapportera brådskande nödsituationer. Anledningen kan ter sig vara en kombination av ett stort tryck på larmnumren 911 och 311, en allt större användning av sociala medier hos befolkningen, samt en stark närvaro hos myndigheter på sociala medier som nu ger effekten att invånarna ger detaljerade beskrivningar av nödsituationer i förhoppning om att få hjälp trots att framkomligheten på larmnumren är begränsade.

Image

Diskussioner på bland annat Twitter har även lett till en viss förvirring då det påstås att FDNY har agerat på tweets från allmänheten, men detta är något som man säger sig sakna förmågan och kapaciteten för och avråder därför Twitter som larmkanal.

Image

CNET med flera rapporterar flitigt om hur tekniken används i Sandys spår, och en slutsats av journalisten Daniel Terdiman är att “NYFD oroar sig då befolkning förväntar sig att de skall få hjälp genom att twittra när larmnumren inte längre fungerar. Och det säger en hel del. Twitter är inte längre bara något du använder för att berätta om vad du åt till frukost.”

Läs hela reportaget på CNET.com