Krisinformation.se fortsätter att rapportera om vårens ankomst och för tillfället råder en klass-2 varning från SMHI om höga vattenflöden i stora delar av mellan Sverige. MSB går även ut med veckovisa lägesrapporter där varje läns rapportering om arbetsmetod, beslut och vidtagna åtgärder, samt en aktuell lägesrapport.

Åmals kommun är en av många som har gått ut och informerat om höga vattenflöden. På hemsidan länkar man även vidare till Skyddsnätet.se och Civilförsvarsförbundet för vidare information om hur man dels kan undvika att problem uppstår samt vad man kan göra och hur man bör agera om en översvämning skulle uppstå. De gör även klart för allmänheten om kommunens och räddningstjänstens ansvar.

Kommunen ansvarar för att ordna långsiktiga och permanenta lösningar för att förebygga skador vid till exempel naturkatastrofer. Räddningstjänstens uppgift är att rycka in vid hastiga förlopp för att i första hand rädda människoliv, i andra hand säkra samhällsviktiga funktioner.