I och med den stränga kyla och stora mängder snö som har fallit över Sverige under den senaste månaden så tar nu många kommuner höjd för en möjlig snösmältningsproblematik. Räddningstjänster arbetar för att ligga på framkant i situationen, men problematiken med många små händelser kan bli svår att hantera. Den tidigare snösituationen hanterades genom att organisera snöröjning, transporter för sjukvård och inspektioner av fastigheter, men den nya utvecklingen med många mindre översvämningar, problematisk kärllossning och varierande väder ser ut att vara svårare att organisera för.

Information sprids nu till allmänheten för minska problematiken som kan uppstå. Gatukontoret på Borås kommun är en av de första myndigheterna som har valt att gå ut med information: Tips inför snösmältningen! SMHI går även ut och informerar om snösmältningen som nu har påbörjats. Krisinformation.se har skapat en temasida för vinter- och vårvädret där de försöker samordna informationsflödet.

Vår- och vintervädret är ett intressant problem att studera då det ställer stora krav på många organisationer och myndigheter för att en samverkan och beredskap ska fungera under en längre period. Det gäller nu att samordna sitt arbete och skapa förutsättningar för att kunna hantera den problematik som med stor sannolikhet kommer att inträffa. Frågan är nu hur detta arbete ser ut i landets olika delar och vilka problem vi kommer att stå inför i den närma framtiden.